İK Uygulamaları

İK Uygulamaları

İşe Alma ve YerleştirmeŞirket strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda, personel ihtiyaçlarımıza ve pozisyonun niteliklerine en uygun adayları bünyemize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Adaylarımızın özellikle şirket misyonu, vizyonu, değerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmaları, motivasyonu yüksek, gelişime ve değişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak nitelikte olması bizim için önemlidir.

Şirketimize İş Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.
Başvuruları değerlendirilip özgeçmişleri olumlu bulunan adaylara kişilik envanteri analizi, yabancı dil testi ve gerektiğinde iş ile ilgili uygulama sınavı yapılır. Testler sonucunda olumlu bulunan adaylar ilgili departman yöneticileri ve insan kaynakları departmanı tarafından mülakata alınır. Mülakatı olumlu olan daylara iş teklifi yapılır.

Oryantasyon Süreci•  Çalışana şirketin misyon, vizyon, hedefleri, stratejik öncelikleri, değerleri, organizasyon yapısı ve fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri sunarak Temsa Global içerisindeki rolünü anlatmak,
•  Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,
•  Çalışanı yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,
•  Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,
•  Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,
•  Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kariyer YönetimiKariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini artırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir.

Çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Geliştirme FaaliyetleriŞirketimizde Mesleki Gelişim fırsatlarının yanı sıra, Kişisel Gelişimi desteklemek, çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu amaçla organize edilen eğitim faaliyetlerini 3 grupta açıklayabiliriz:

Şirket Genel Eğitimleri
Özel Gelişim Programları

Ücretlendirme ve Yan MenfaatlerÜcretlendirme ve yan menfaat sistemimiz kişilerin yetkinliklerinin, eğitim ve iş tecrübelerinin esas alındığı iş değerleme sistemi üzerinden yapılandırılmıştır. Ücretler, her yıl yapılan Performans Değerlendirme sonuçları, piyasa ücret araştırmaları, dikkate alınarak Ocak ayında güncellenmektedir.

Performans Yönetim SistemiŞirketimizde 2 farklı staj uygulaması bulunmaktadır:

3308 sayılı kanun gereği Meslek Lisesi öğrencileri haftada 3 gün işyerimizde bulunmaktadır.

Üniversitelerin zorunlu staj kapsamında olan, tercihen Makine, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Mekatronik, Malzeme Bilimi ve Metalurji Mühendisliği ile İşletme ve Ekonomi bölümlerinde okumakta olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yaz staj imkânı (Haziran-Temmuz / Ağustos-Eylül) ya da proje bazlı çalışmalar için kış dönemi staj imkânı verilmektedir.