İK Politikası

İK Politikası
Azizoğlu İnsan Kaynakları olarak politikamız, şirket hedefleri ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, personel memnuniyetini sağlayarak etkili ve ortak hedef doğrultusunda ilerleyen bir organizasyon oluşturmak, eğitimler ile kişisel gelişimi desteklemek, böylece Azizoğlu'nun sektöründe öncü bir firma olmasını sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen politikalar doğrultusunda İnsan Kaynakları Şefliği etkin ölçüm/değerlendirme test ve envanterlerinin kullanımı ile doğru adayları şirket bünyesine kazandırmaktan; tarafsız, anlaşılır değerlendirme sistemlerini oluşturarak başarılı performansı belirlemekten ve çalışanların bireysel gelişim alanlarını tanımlayarak çalışanın gerek duyduğu yetkinlikleri kazandırmaktan; maddi ve manevi takdir yöntemlerini hayata geçirerek başarılı performansın tanınmasını ve ödüllendirilmesini sağlamaktan sorumludur.

Çalışma Saatlerimiz:
Azizoğlu Plazada çalışma saatlerimiz Hafta İçi : 09:00-18:00, Hafta Sonu (Pazar) : 10:00-17:00 olup öğle tatilinde nöbetçi personel bulunmaktadır.